Nosavi – Đặc sản nông sản Việt là đơn vị chuyên sản xuất, cung cấp các sản phẩm Đặc sản khu vực Tây nguyên Việt nam dựa trên mô hình liên kết nông hộ, kiểm soát chất lượng khép kín từ đầu vào đến tay người tiêu dùng.

TẦM NHÌN

Là nhà cung ứng số 1 và là đối tác toàn diện trong lĩnh vực Thu mua – Chế biến – Xuất khẩu nông sản giá trị gia tăng cao tại khu vực Tây Nguyên – Việt Nam.

SỨ MỆNH

Nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng nông sản Việt Nam

Nâng cao đời sống của người nông dân thông qua mô hình liên kết nông hộ, quản trị khép kín chuỗi cung ứng từ nông trại – nhà máy – phân phối đến tay người tiêu dùng.

Cung ứng những sản phẩm chất lượng vượt trội, giá trị gia tăng cao với giá cả cạnh tranh.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHÍNH TRỰC: Trung thực, đáng tin cậy và công bằng cho một mối quan hệ bền vững

ĐỔI MỚI: Tiên phong sáng tạo những ý tưởng mới và cải tiến liên tục

HIỆU SUẤT: Nỗ lực tối đa để đạt được hiệu suất cao nhất

HỢP TÁC: Có khả năng hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau

PHỤNG SỰ: Trách nhiệm cộng đồng